k.ú.: 629791 - Velká Morava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580163 - Dolní Morava NUTS5 CZ0534580163
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 58860
zahrada 24 19195
travní p. 690 4232357
lesní poz les s budovou 4 830
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 123455
lesní poz 218 16728919
vodní pl. nádrž umělá 1 421
vodní pl. rybník 1 1026
vodní pl. tok přirozený 16 125375
vodní pl. tok umělý 6 286
zast. pl. společný dvůr 5 1506
zast. pl. zbořeniště 34 9583
zast. pl. 225 65473
ostat.pl. dobývací prost. 1 101959
ostat.pl. dráha 2 3113
ostat.pl. jiná plocha 145 48028
ostat.pl. manipulační pl. 1 822
ostat.pl. neplodná půda 2 402
ostat.pl. ostat.komunikace 129 187487
ostat.pl. pohřeb. 1 2241
ostat.pl. silnice 30 38391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1719
ostat.pl. zeleň 147 152187
Celkem KN 1693 21903635
Par. DKM 1536 6154185
Par. KMD 157 15749450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 12
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 210
byt.z. byt 17
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 24
Celkem JED 42
LV 307
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2014
DKM-KPÚ 16.06.2005 1:1000 27.07.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.07.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 12:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.