k.ú.: 629804 - Dolní Moravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597287 - Dolní Moravice NUTS5 CZ0801597287
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 138160
zahrada 86 35039
travní p. 665 7774183
lesní poz 195 5084416
vodní pl. tok přirozený 23 59213
vodní pl. tok umělý 1 622
vodní pl. zamokřená pl. 13 35200
zast. pl. společný dvůr 9 6996
zast. pl. zbořeniště 23 15243
zast. pl. 198 53943
ostat.pl. jiná plocha 149 77101
ostat.pl. manipulační pl. 19 52265
ostat.pl. neplodná půda 152 110005
ostat.pl. ostat.komunikace 186 245527
ostat.pl. pohřeb. 1 3965
ostat.pl. silnice 40 112151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 34653
Celkem KN 1783 13838682
Par. KMD 1783 13838682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 20
č.e. víceúčel 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 41
byt.z. j.nebyt 17
obč.z. byt 12
Celkem JED 70
LV 308
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 23.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 18:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.