k.ú.: 629812 - Horní Moravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597287 - Dolní Moravice NUTS5 CZ0801597287
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 115889
zahrada 60 22343
travní p. 290 3334490
lesní poz 82 494099
vodní pl. tok přirozený 3 7102
vodní pl. zamokřená pl. 46 56314
zast. pl. společný dvůr 6 2961
zast. pl. zbořeniště 24 8205
zast. pl. 103 38998
ostat.pl. jiná plocha 66 62596
ostat.pl. manipulační pl. 10 70053
ostat.pl. neplodná půda 125 75833
ostat.pl. ostat.komunikace 114 136458
ostat.pl. silnice 4 22109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2165
Celkem KN 953 4449615
Par. KMD 953 4449615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 20
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 101
LV 109
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.