k.ú.: 629821 - Nová Ves u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597287 - Dolní Moravice NUTS5 CZ0801597287
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 376
zahrada 59 22729
travní p. 313 2294143
lesní poz 82 1197279
vodní pl. nádrž umělá 1 5647
vodní pl. tok přirozený 5 2429
vodní pl. zamokřená pl. 29 44747
zast. pl. společný dvůr 2 198
zast. pl. zbořeniště 31 7151
zast. pl. 147 30623
ostat.pl. jiná plocha 112 65433
ostat.pl. manipulační pl. 6 3278
ostat.pl. neplodná půda 191 156480
ostat.pl. ostat.komunikace 88 80124
ostat.pl. pohřeb. 1 1557
ostat.pl. silnice 1 21290
Celkem KN 1069 3933484
Par. KMD 1069 3933484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 12
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 143
LV 181
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 24.05.2022 07:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.