k.ú.: 629847 - Dolní Němčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546127 - Dačice NUTS5 CZ0313546127
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 580 3421626
zahrada 153 129324
ovoc. sad 1 2771
travní p. 384 910451
lesní poz 231 1254075
vodní pl. nádrž umělá 1 3822
vodní pl. rybník 14 60867
vodní pl. tok přirozený 8 8397
vodní pl. tok umělý 61 14374
vodní pl. zamokřená pl. 9 14730
zast. pl. společný dvůr 2 53
zast. pl. zbořeniště 1 317
zast. pl. 187 75205
ostat.pl. jiná plocha 54 30237
ostat.pl. manipulační pl. 31 55619
ostat.pl. neplodná půda 47 22067
ostat.pl. ostat.komunikace 143 92470
ostat.pl. silnice 5 45960
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 662
ostat.pl. zeleň 3 2727
Celkem KN 1916 6145754
Par. DKM 443 253047
Par. KMD 1473 5892707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 97
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 22
LV 237
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2016
DKM 1:1000 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 19.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 14:30

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.