k.ú.: 629910 - Dolní Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579173 - Dolní Olešnice NUTS5 CZ0525579173
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2635186
zahrada 99 98636
ovoc. sad 1 2691
travní p. 512 1670589
lesní poz 464 6203633
vodní pl. tok přirozený 81 73372
vodní pl. tok umělý 1 367
zast. pl. společný dvůr 3 2082
zast. pl. zbořeniště 5 2956
zast. pl. 151 55717
ostat.pl. jiná plocha 44 33838
ostat.pl. manipulační pl. 14 43813
ostat.pl. neplodná půda 149 147806
ostat.pl. ostat.komunikace 174 171554
ostat.pl. pohřeb. 2 1547
ostat.pl. silnice 13 75616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 20706
Celkem KN 1923 11240109
GP 4 10290
Celkem ZE 4 10290
Par. KMD 1923 11240109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 212
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 14:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.