k.ú.: 629979 - Dolní Podluží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562432 - Dolní Podluží NUTS5 CZ0421562432
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 331462
zahrada 498 365338
ovoc. sad 11 34523
travní p. 678 4501899
lesní poz 94 8773414
vodní pl. nádrž umělá 12 28070
vodní pl. rybník 3 8200
vodní pl. tok přirozený 48 43471
vodní pl. tok umělý 1 2004
vodní pl. zamokřená pl. 2 3208
zast. pl. společný dvůr 16 4397
zast. pl. zbořeniště 76 31760
zast. pl. 582 208885
ostat.pl. dráha 4 69449
ostat.pl. jiná plocha 100 119294
ostat.pl. manipulační pl. 41 116156
ostat.pl. neplodná půda 107 92889
ostat.pl. ostat.komunikace 259 219284
ostat.pl. pohřeb. 1 5090
ostat.pl. silnice 20 149235
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 59760
ostat.pl. zeleň 11 7957
Celkem KN 2630 15175745
Par. KMD 2630 15175745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 405
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 580
obč.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 612
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2009
KM-D 1:2880 06.11.2000 22.05.2009
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 12:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.