k.ú.: 629987 - Dolní Poustevna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562441 - Dolní Poustevna NUTS5 CZ0421562441
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 46368
zahrada 532 371930
ovoc. sad 3 15596
travní p. 232 986766
lesní poz 51 1760418
vodní pl. nádrž umělá 4 13362
vodní pl. rybník 10 14292
vodní pl. tok přirozený 48 19247
vodní pl. tok umělý 2 496
vodní pl. zamokřená pl. 1 2104
zast. pl. společný dvůr 4 481
zast. pl. zbořeniště 48 7422
zast. pl. 470 127480
ostat.pl. dráha 5 38204
ostat.pl. jiná plocha 77 47711
ostat.pl. manipulační pl. 49 34537
ostat.pl. neplodná půda 69 37434
ostat.pl. ostat.komunikace 185 138657
ostat.pl. pohřeb. 2 8534
ostat.pl. silnice 18 36293
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 26987
ostat.pl. zeleň 32 25009
Celkem KN 1860 3759328
Par. KMD 1860 3759328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 226
č.p. rod.rekr 15
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 31
č.p. výroba 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 468
byt.z. byt 74
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 76
LV 506
spoluvlastník 703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 28.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 18:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.