k.ú.: 629995 - Horní Poustevna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562441 - Dolní Poustevna NUTS5 CZ0421562441
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 197332
zahrada 183 121458
ovoc. sad 1 7998
travní p. 418 2138737
lesní poz 53 1218872
vodní pl. nádrž umělá 4 5037
vodní pl. rybník 1 21780
vodní pl. tok přirozený 8 8981
vodní pl. zamokřená pl. 3 31022
zast. pl. zbořeniště 38 5607
zast. pl. 201 50757
ostat.pl. dráha 9 47810
ostat.pl. jiná plocha 30 29727
ostat.pl. manipulační pl. 4 46014
ostat.pl. neplodná půda 45 31501
ostat.pl. ostat.komunikace 111 81965
ostat.pl. pohřeb. 1 3620
ostat.pl. silnice 9 50499
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4139
ostat.pl. zeleň 4 3406
Celkem KN 1173 4106262
Par. KMD 1173 4106262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 7
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 200
LV 206
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2013
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 16.05.2022 16:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.