k.ú.: 630021 - Dolní Povelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597201 - Bohušov NUTS5 CZ0801597201
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81143 - Osoblaha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 3513617
zahrada 137 70362
travní p. 117 546256
lesní poz 192 1066560
vodní pl. nádrž umělá 3 13350
vodní pl. tok přirozený 31 120877
zast. pl. zbořeniště 3 781
zast. pl. 76 24833
ostat.pl. dráha 3 16024
ostat.pl. jiná plocha 109 89321
ostat.pl. manipulační pl. 7 9863
ostat.pl. neplodná půda 50 27481
ostat.pl. ostat.komunikace 73 60051
ostat.pl. silnice 4 30404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10322
Celkem KN 984 5600102
Par. KMD 984 5600102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 75
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 84
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
KM-D 1:2000 01.11.2000 26.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.