k.ú.: 630039 - Dolní Přím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 582 3221960
zahrada 166 109934
ovoc. sad 2 2367
travní p. 153 328702
lesní poz 24 298666
vodní pl. tok přirozený 94 28291
vodní pl. tok umělý 7 4845
zast. pl. společný dvůr 3 250
zast. pl. zbořeniště 6 914
zast. pl. 217 83016
ostat.pl. jiná plocha 39 18895
ostat.pl. manipulační pl. 20 31930
ostat.pl. neplodná půda 39 15550
ostat.pl. ostat.komunikace 92 80206
ostat.pl. silnice 100 81557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 674
ostat.pl. zeleň 9 13671
Celkem KN 1554 4321428
GP 78 459690
Celkem ZE 78 459690
Par. DKM 23 159068
Par. KMD 1531 4162360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 207
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 357
spoluvlastník 667

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010 94% KMD mimo grafické příděly
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2022 13:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.