k.ú.: 630063 - Dolní Radechová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574023 - Dolní Radechová NUTS5 CZ0523574023
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 427395
zahrada 366 290919
ovoc. sad 17 39021
travní p. mez, stráň 5 1358
travní p. 321 1868080
lesní poz 180 1032326
vodní pl. nádrž přírodní 1 1631
vodní pl. nádrž umělá 5 4769
vodní pl. rybník 1 5132
vodní pl. tok přirozený 22 19340
vodní pl. tok umělý 3 2013
vodní pl. zamokřená pl. 4 9592
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 1 206
zast. pl. 399 124845
ostat.pl. jiná plocha 146 161015
ostat.pl. manipulační pl. 13 16238
ostat.pl. mez, stráň 6 1076
ostat.pl. neplodná půda 43 24816
ostat.pl. ostat.komunikace 131 123637
ostat.pl. pohřeb. 1 4246
ostat.pl. silnice 22 34515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8705
ostat.pl. zeleň 3 2852
Celkem KN 1731 4203797
Par. DKM 1731 4203797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 208
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 8
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 389
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 471
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.1997 nové mapování
S-SK GS 1:2880 1840 27.10.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 09:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.