k.ú.: 630098 - Dolní Rožínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595535 - Dolní Rožínka NUTS5 CZ0635595535
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 1231199
zahrada 161 66513
ovoc. sad 1 6527
travní p. 64 193350
lesní poz 27 333326
vodní pl. nádrž umělá 3 16348
vodní pl. rybník 1 16515
vodní pl. tok přirozený 5 6491
vodní pl. tok umělý 6 2987
zast. pl. společný dvůr 11 683
zast. pl. zbořeniště 12 2219
zast. pl. 334 95385
ostat.pl. jiná plocha 106 76887
ostat.pl. manipulační pl. 72 107896
ostat.pl. neplodná půda 14 8864
ostat.pl. ostat.komunikace 184 131697
ostat.pl. silnice 33 47327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5584
ostat.pl. zeleň 59 121669
Celkem KN 1264 2471467
Par. KMD 1264 2471467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 82
č.e. jiná st. 33
č.e. obč.vyb. 13
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 6
č.e. zem.stav 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 140
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 143
LV 398
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 09:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.