k.ú.: 630101 - Horní Rozsíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595535 - Dolní Rožínka NUTS5 CZ0635595535
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1457837
zahrada 33 16998
ovoc. sad 3 11658
travní p. 125 169694
lesní poz 26 241618
vodní pl. nádrž umělá 2 471
vodní pl. tok umělý 4 1558
zast. pl. zbořeniště 2 333
zast. pl. 31 19502
ostat.pl. jiná plocha 24 19291
ostat.pl. manipulační pl. 22 16941
ostat.pl. neplodná půda 10 19013
ostat.pl. ostat.komunikace 37 21672
ostat.pl. silnice 10 1965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2343
Celkem KN 482 2000894
Par. KMD 482 2000894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.used 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 31
LV 58
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 20:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.