k.ú.: 630110 - Rodkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587737 - Rodkov NUTS5 CZ0635587737
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 2101874
zahrada 61 31039
ovoc. sad 7 20545
travní p. 393 410857
lesní poz 108 390597
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. rybník 2 9826
vodní pl. tok přirozený 18 26406
vodní pl. tok umělý 4 100
zast. pl. společný dvůr 2 2402
zast. pl. zbořeniště 5 1308
zast. pl. 71 32538
ostat.pl. dráha 12 58489
ostat.pl. jiná plocha 22 18201
ostat.pl. manipulační pl. 11 4786
ostat.pl. neplodná půda 49 24620
ostat.pl. ostat.komunikace 102 42918
ostat.pl. silnice 52 38704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 708
Celkem KN 1240 3216974
Par. KMD 1240 3216974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 71
LV 93
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.