k.ú.: 630128 - Dolní Řasnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563994 - Dolní Řasnice NUTS5 CZ0513563994
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 5242083
zahrada 275 181473
travní p. 1079 4206924
lesní poz 241 2499363
vodní pl. nádrž umělá 5 15660
vodní pl. tok přirozený 25 47551
vodní pl. tok umělý 8 9848
vodní pl. zamokřená pl. 6 9019
zast. pl. společný dvůr 3 2840
zast. pl. zbořeniště 98 34256
zast. pl. 287 132829
ostat.pl. dráha 8 64066
ostat.pl. jiná plocha 56 46702
ostat.pl. manipulační pl. 47 53086
ostat.pl. neplodná půda 40 42510
ostat.pl. ostat.komunikace 319 244313
ostat.pl. pohřeb. 1 3805
ostat.pl. silnice 12 86412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10362
ostat.pl. zeleň 3 10353
Celkem KN 2737 12943455
Par. KMD 2737 12943455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 165
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 284
byt.z. byt 6
obč.z. byt 12
Celkem JED 18
LV 349
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2009
S-SK GS 1:2880 1843 05.11.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 27.05.2022 05:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.