k.ú.: 630136 - Dolní Ředice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574929 - Dolní Ředice NUTS5 CZ0532574929
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 618 7233710
zahrada 450 355190
ovoc. sad 1 10024
travní p. 469 1149460
lesní poz 41 984265
vodní pl. rybník 1 161600
vodní pl. tok přirozený 7 40861
vodní pl. tok umělý 89 63494
vodní pl. zamokřená pl. 1 21293
zast. pl. společný dvůr 10 992
zast. pl. zbořeniště 2 1285
zast. pl. 464 211315
ostat.pl. jiná plocha 97 55599
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 5305
ostat.pl. manipulační pl. 33 69484
ostat.pl. neplodná půda 18 9261
ostat.pl. ostat.komunikace 223 164623
ostat.pl. silnice 25 102197
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 462
ostat.pl. zeleň 3 4324
Celkem KN 2554 10644744
Par. DKM 2554 10644744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 216
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 444
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 621
spoluvlastník 971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2004
DKM-KPÚ 05.02.2004 1:1000 25.03.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1839 02.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 25.03.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.