k.ú.: 630144 - Dolní Skrýchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 545881 - Jindřichův Hradec NUTS5 CZ0313545881
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 818918
zahrada 94 69967
ovoc. sad 4 39364
travní p. 92 295696
lesní poz 47 250594
vodní pl. nádrž umělá 2 776
vodní pl. rybník 7 20074
vodní pl. tok přirozený 33 50369
vodní pl. tok umělý 3 875
vodní pl. zamokřená pl. 32 52275
zast. pl. 215 69377
ostat.pl. dráha 7 34026
ostat.pl. jiná plocha 36 48324
ostat.pl. manipulační pl. 48 53573
ostat.pl. neplodná půda 30 21695
ostat.pl. ostat.komunikace 108 58587
ostat.pl. silnice 15 48292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5819
ostat.pl. zeleň 3 2024
Celkem KN 852 1940625
Par. DKM 852 1940625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 47
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 200
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 10
Celkem JED 24
LV 171
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2013
DKM 1:1000 05.12.2013
ZMVM 1:2000 01.01.1993 05.12.2013
THM-G 1:1000 01.01.1978 05.12.2013 1:1000, 1:2000
THM-V 1:1000 01.01.1972 05.12.2013
S-SK GS 1:2880 1900 30.11.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.