k.ú.: 630187 - Dolní Smrčné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 1234345
zahrada 100 64177
travní p. 312 598364
lesní poz 196 538917
vodní pl. tok přirozený 26 42228
zast. pl. zbořeniště 1 148
zast. pl. 94 25194
ostat.pl. dráha 2 67591
ostat.pl. jiná plocha 38 30159
ostat.pl. manipulační pl. 9 5635
ostat.pl. neplodná půda 272 155338
ostat.pl. ostat.komunikace 100 69884
ostat.pl. silnice 2 9482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3009
ostat.pl. zeleň 1 367
Celkem KN 1458 2844838
Par. KMD 1458 2844838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 88
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 152
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 07:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.