k.ú.: 630209 - Dolní Studénky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553379 - Dolní Studénky NUTS5 CZ0715553379
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 838 3027281
zahrada 583 356577
ovoc. sad 1 23491
travní p. 296 1087712
lesní poz 99 3256700
vodní pl. rybník 3 52723
vodní pl. tok přirozený 205 88654
vodní pl. tok umělý 2 2131
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 6 2314
zast. pl. 678 173151
ostat.pl. jiná plocha 94 56779
ostat.pl. manipulační pl. 52 48747
ostat.pl. neplodná půda 97 89274
ostat.pl. ostat.komunikace 176 179214
ostat.pl. pohřeb. 2 2931
ostat.pl. silnice 15 65859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 6692
ostat.pl. zeleň 22 6073
Celkem KN 3177 8526350
Par. KMD 3177 8526350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 470
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 672
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 11
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 45
LV 827
spoluvlastník 1163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1881 03.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.