k.ú.: 630225 - Dolní Sukolom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505587 - Uničov NUTS5 CZ0712505587
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 3710423
zahrada 101 68431
ovoc. sad 1 4183
travní p. mez, stráň 1 553
travní p. 25 120780
lesní poz 1 11817
vodní pl. nádrž umělá 1 8661
vodní pl. tok umělý 12 42236
zast. pl. zbořeniště 4 1585
zast. pl. 110 62721
ostat.pl. dráha 1 20072
ostat.pl. jiná plocha 32 61012
ostat.pl. manipulační pl. 17 56147
ostat.pl. ostat.komunikace 52 143052
ostat.pl. silnice 7 34737
ostat.pl. skládka 4 100147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 54749
ostat.pl. zeleň 11 32098
Celkem KN 523 4533404
Par. DKM 263 4206867
Par. KMD 260 326537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 75
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 108
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 153
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 16.05.2022 14:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.