k.ú.: 630241 - Dolní Svince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545473 - Dolní Třebonín NUTS5 CZ0312545473
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1201174
zahrada 39 28980
ovoc. sad 1 3147
travní p. 197 523659
lesní poz 35 146808
vodní pl. nádrž umělá 7 5311
vodní pl. rybník 13 11263
vodní pl. tok přirozený 49 8871
vodní pl. tok umělý 5 572
zast. pl. společný dvůr 1 683
zast. pl. zbořeniště 2 96
zast. pl. 30 17061
ostat.pl. dráha 4 32764
ostat.pl. jiná plocha 25 10445
ostat.pl. manipulační pl. 19 12095
ostat.pl. neplodná půda 20 6530
ostat.pl. ostat.komunikace 77 34866
ostat.pl. silnice 11 2087
Celkem KN 834 2046412
Par. DKM 834 2046412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 27
LV 64
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.03.2016
DKM 1:1000 04.04.2008
ZMVM 1:2000 15.12.1992 11.03.2016
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 18.05.2022 10:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.