k.ú.: 630250 - Dolní Třebonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545473 - Dolní Třebonín NUTS5 CZ0312545473
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1333 3360904
zahrada 251 138077
ovoc. sad 14 29169
travní p. 307 672840
lesní poz 258 1099819
vodní pl. nádrž přírodní 1 2364
vodní pl. nádrž umělá 4 7680
vodní pl. tok přirozený 97 16254
vodní pl. tok umělý 36 5648
vodní pl. zamokřená pl. 1 527
zast. pl. zbořeniště 5 1485
zast. pl. 467 99406
ostat.pl. dráha 1 17550
ostat.pl. jiná plocha 84 35641
ostat.pl. manipulační pl. 80 36708
ostat.pl. neplodná půda 122 80302
ostat.pl. ostat.komunikace 197 109286
ostat.pl. silnice 122 97273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11171
ostat.pl. zeleň 5 3984
Celkem KN 3389 5826088
Par. DKM 3389 5826088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 56
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 219
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 447
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 14
obč.z. byt 77
obč.z. sk.byt 20
Celkem JED 137
LV 731
spoluvlastník 1155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
ZMVM 1:2000 15.12.1992 07.07.2004
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.