k.ú.: 630292 - Dolní Újezd u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577995 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0533577995
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1753 14769716
zahrada 1110 661444
ovoc. sad 23 174874
travní p. plantáž dřevin 1 3857
travní p. 688 1095601
lesní poz 192 1440692
vodní pl. tok přirozený 29 39505
vodní pl. tok umělý 4 1321
zast. pl. společný dvůr 3 171
zast. pl. zbořeniště 28 5192
zast. pl. 1072 258582
ostat.pl. jiná plocha 624 349594
ostat.pl. manipulační pl. 10 20370
ostat.pl. neplodná půda 22 33668
ostat.pl. ostat.komunikace 916 587030
ostat.pl. silnice 87 223732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 26911
ostat.pl. zeleň 13 15536
Celkem KN 6586 19707796
Par. KMD 6586 19707796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 341
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 332
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 132
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1023
byt.z. byt 26
byt.z. garáž 4
Celkem JED 30
LV 1177
spoluvlastník 1875

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2016
S-SK GS 1:2880 1839 07.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.05.2022 08:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.