k.ú.: 630322 - Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513199 - Dolní Újezd NUTS5 CZ0714513199
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1154 2883178
chmelnice 56 7870
zahrada 241 292789
ovoc. sad 25 63659
travní p. 265 434798
lesní poz 20 79731
vodní pl. nádrž umělá 2 991
vodní pl. tok přirozený 62 18459
vodní pl. tok umělý 22 2173
zast. pl. zbořeniště 1 99
zast. pl. 269 105142
ostat.pl. dálnice 13 124909
ostat.pl. jiná plocha 133 190833
ostat.pl. manipulační pl. 17 17421
ostat.pl. neplodná půda 20 24464
ostat.pl. ostat.komunikace 140 128417
ostat.pl. pohřeb. 1 3057
ostat.pl. silnice 17 123828
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8855
ostat.pl. zeleň 5 7800
Celkem KN 2467 4518473
Par. DKM 738 774233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 176
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 260
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 376
spoluvlastník 532

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2020 intravilán
KM-D 1:2000 01.05.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.