k.ú.: 630349 - Dolní Vilémovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590550 - Dolní Vilémovice NUTS5 CZ0634590550
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1010 7742169
zahrada 198 117853
ovoc. sad 1 1900
travní p. 295 462862
lesní poz les s budovou 2 92
lesní poz 285 991401
vodní pl. nádrž umělá 19 18010
vodní pl. rybník 27 29209
vodní pl. tok přirozený 1 36
vodní pl. tok umělý 72 22271
vodní pl. zamokřená pl. 3 91
zast. pl. zbořeniště 9 1687
zast. pl. 244 107819
ostat.pl. jiná plocha 65 37234
ostat.pl. manipulační pl. 33 43232
ostat.pl. neplodná půda 131 55073
ostat.pl. ostat.komunikace 205 201971
ostat.pl. silnice 72 74547
ostat.pl. zeleň 2 260
Celkem KN 2674 9907717
Par. KMD 2674 9907717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 238
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 357
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
Ost. 1:2500 31.12.1931 27.09.2013 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.12.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 21:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.