k.ú.: 630381 - Brtná u Dolního Žandova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554502 - Dolní Žandov NUTS5 CZ0411554502
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 12342
zahrada 11 14272
ovoc. sad 2 38346
travní p. 67 884555
lesní poz 15 380358
vodní pl. nádrž umělá 3 2611
vodní pl. rybník 4 1979
zast. pl. zbořeniště 7 1835
zast. pl. 11 5795
ostat.pl. dráha 4 18525
ostat.pl. jiná plocha 34 48402
ostat.pl. manipulační pl. 2 6112
ostat.pl. neplodná půda 30 42303
ostat.pl. ostat.komunikace 34 36038
Celkem KN 226 1493473
Par. KMD 226 1493473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 17
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 06.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.