k.ú.: 630390 - Dolní Žandov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554502 - Dolní Žandov NUTS5 CZ0411554502
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2710740
zahrada 282 156819
travní p. 297 3407863
lesní poz 166 2115867
vodní pl. nádrž přírodní 3 146
vodní pl. nádrž umělá 9 27365
vodní pl. rybník 4 99638
vodní pl. tok přirozený 17 16277
vodní pl. tok umělý 7 8989
vodní pl. zamokřená pl. 5 18367
zast. pl. společný dvůr 6 1036
zast. pl. zbořeniště 33 7999
zast. pl. 393 112411
ostat.pl. dráha 10 46107
ostat.pl. jiná plocha 201 380153
ostat.pl. manipulační pl. 37 99610
ostat.pl. neplodná půda 66 184619
ostat.pl. ostat.komunikace 187 375793
ostat.pl. pohřeb. 1 4327
ostat.pl. silnice 10 180646
ostat.pl. skládka 1 4363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 260618
ostat.pl. zeleň 9 5186
Celkem KN 1947 10224939
Par. DKM 1158 1510128
Par. KMD 789 8714811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 112
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 388
byt.z. byt 133
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 16
Celkem JED 163
LV 483
spoluvlastník 714

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2014
KMD 1:1000 04.06.2014
THM-V 1:1000 01.04.1961 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 19:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.