k.ú.: 630403 - Horní Žandov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554502 - Dolní Žandov NUTS5 CZ0411554502
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 893276
zahrada 47 47833
travní p. 201 2056056
lesní poz 64 1325021
vodní pl. nádrž umělá 2 864
vodní pl. rybník 6 11366
vodní pl. tok přirozený 7 4820
vodní pl. tok umělý 1 4823
vodní pl. zamokřená pl. 1 468
zast. pl. zbořeniště 11 5024
zast. pl. 39 15330
ostat.pl. dráha 15 47834
ostat.pl. jiná plocha 62 100515
ostat.pl. manipulační pl. 8 27335
ostat.pl. neplodná půda 95 108347
ostat.pl. ostat.komunikace 65 116940
ostat.pl. silnice 5 9497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12188
Celkem KN 671 4787537
Par. KMD 671 4787537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 39
LV 73
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 13.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.