k.ú.: 630420 - Úbočí u Dolního Žandova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554502 - Dolní Žandov NUTS5 CZ0411554502
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 603955
zahrada 51 38960
travní p. 116 1632902
lesní poz les s budovou 4 107
lesní poz 145 8621894
vodní pl. nádrž přírodní 1 950
vodní pl. nádrž umělá 1 6602
vodní pl. rybník 1 14123
vodní pl. tok přirozený 2 472
vodní pl. tok umělý 29 15947
vodní pl. zamokřená pl. 6 11975
zast. pl. společný dvůr 2 63
zast. pl. zbořeniště 9 3109
zast. pl. 68 24381
ostat.pl. jiná plocha 82 186950
ostat.pl. manipulační pl. 4 18815
ostat.pl. neplodná půda 104 103274
ostat.pl. ostat.komunikace 116 140347
ostat.pl. pohřeb. 1 1471
ostat.pl. silnice 3 13005
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 67 976159
Celkem KN 839 12415461
Par. KMD 839 12415461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 92
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 16.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.