k.ú.: 630446 - Horní Lhota u Lásenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562602 - Dolní Žďár NUTS5 CZ0313562602
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 1115313
zahrada 35 32404
travní p. 78 716527
lesní poz les s budovou 1 56
lesní poz 83 520538
vodní pl. nádrž umělá 1 1905
vodní pl. rybník 14 302697
vodní pl. tok přirozený 1 27927
vodní pl. tok umělý 14 9558
vodní pl. zamokřená pl. 17 47133
zast. pl. 74 24011
ostat.pl. jiná plocha 47 102837
ostat.pl. manipulační pl. 29 16096
ostat.pl. neplodná půda 58 75806
ostat.pl. ostat.komunikace 63 60618
ostat.pl. silnice 1 30726
ostat.pl. zeleň 9 924
Celkem KN 547 3085076
PK 16 68628
GP 215 1647438
Celkem ZE 231 1716066
Par. KMD 262 540500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 69
LV 98
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 06:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.