k.ú.: 630489 - Doloplazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589454 - Doloplazy NUTS5 CZ0713589454
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1431687
zahrada 164 109582
travní p. 5 22528
vodní pl. nádrž umělá 3 3879
vodní pl. tok přirozený 6 27755
vodní pl. tok umělý 4 1781
zast. pl. společný dvůr 1 94
zast. pl. zbořeniště 14 1853
zast. pl. 207 64978
ostat.pl. dráha 4 47612
ostat.pl. jiná plocha 67 26552
ostat.pl. manipulační pl. 10 93571
ostat.pl. mez, stráň 1 333
ostat.pl. neplodná půda 3 3789
ostat.pl. ostat.komunikace 75 83461
ostat.pl. silnice 15 37172
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13856
ostat.pl. zeleň 27 116475
Celkem KN 784 2086958
Par. DKM 210 1620256
Par. KMD 574 466702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 125
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 206
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 270
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.04.2019 1:1000 20.05.2019 *)
KMD 1:1000 26.09.2017
KM-D 1:2000 01.11.2000 20.05.2019
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.11.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.