k.ú.: 630616 - Domanín u Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 4912151
zahrada 190 139637
ovoc. sad 4 13358
travní p. 331 1390674
lesní poz 112 1330068
vodní pl. nádrž umělá 5 4393
vodní pl. rybník 5 230712
vodní pl. tok přirozený 14 44144
vodní pl. tok umělý 26 16023
zast. pl. společný dvůr 1 122
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 228 77986
ostat.pl. jiná plocha 121 75235
ostat.pl. manipulační pl. 31 42414
ostat.pl. neplodná půda 12 17383
ostat.pl. ostat.komunikace 124 148846
ostat.pl. silnice 3 58923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11907
ostat.pl. zeleň 5 442
Celkem KN 1574 8514460
Par. DKM 1574 8514460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 30
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 208
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 321
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 05:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.