k.ú.: 630624 - Domašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546267 - Tuhaň NUTS5 CZ0511546267
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1697046
zahrada 120 73643
travní p. 143 924335
lesní poz 142 6132293
vodní pl. nádrž umělá 2 1621
zast. pl. zbořeniště 14 3377
zast. pl. 66 33346
ostat.pl. jiná plocha 6 1383
ostat.pl. manipulační pl. 2 6498
ostat.pl. neplodná půda 159 127014
ostat.pl. ostat.komunikace 112 148960
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2800
ostat.pl. zeleň 2 485
Celkem KN 861 9152801
Par. DKM 1 389
Par. KMD 860 9152412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 93
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2020 1:1000 27.05.2020 *) KoPÚ Skalka u Blíževedel
KMD 1:1000 30.04.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 21:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.