k.ú.: 630691 - Domašín u Klášterce nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563048 - Domašín NUTS5 CZ0422563048
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 117126
zahrada 7 3790
travní p. 197 2066466
lesní poz 82 856151
vodní pl. nádrž umělá 1 320
vodní pl. tok přirozený 9 5373
zast. pl. společný dvůr 1 118
zast. pl. zbořeniště 7 3207
zast. pl. 21 7582
ostat.pl. jiná plocha 18 6562
ostat.pl. manipulační pl. 24 43071
ostat.pl. neplodná půda 129 114889
ostat.pl. ostat.komunikace 27 51784
ostat.pl. silnice 1 15399
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 303
Celkem KN 543 3292141
Par. KMD 543 3292141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 43
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 17.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.