k.ú.: 630730 - Podmilesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563048 - Domašín NUTS5 CZ0422563048
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42042 - Klášterec nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 378171
zahrada 6 5249
travní p. 65 733309
lesní poz 68 1360483
vodní pl. nádrž umělá 1 250
vodní pl. tok přirozený 4 756
zast. pl. zbořeniště 2 524
zast. pl. 1 24
ostat.pl. jiná plocha 8 57832
ostat.pl. manipulační pl. 1 4572
ostat.pl. neplodná půda 77 123494
ostat.pl. ostat.komunikace 12 45896
ostat.pl. silnice 1 8884
Celkem KN 258 2719444
Par. KMD 258 2719444
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 1
LV 17
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 04.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 11:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.