k.ú.: 630799 - Domašov u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582964 - Domašov NUTS5 CZ0643582964
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 886 2835969
zahrada 316 144469
travní p. 183 148696
lesní poz 64 2106920
vodní pl. nádrž umělá 2 685
vodní pl. tok přirozený 1 736
zast. pl. zbořeniště 4 1080
zast. pl. 386 125688
ostat.pl. dálnice 6 53502
ostat.pl. jiná plocha 106 29319
ostat.pl. manipulační pl. 16 33561
ostat.pl. neplodná půda 227 131864
ostat.pl. ostat.komunikace 217 80945
ostat.pl. pohřeb. 3 4281
ostat.pl. silnice 16 128528
ostat.pl. skládka 2 995
ostat.pl. zeleň 15 106771
Celkem KN 2450 5934009
Par. DKM 2 2428
Par. KMD 2448 5931581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 73
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 35
s roz.jed 1
Celkem BUD 362
byt.z. byt 4
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 20
LV 445
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2017
DKM-KPÚ 04.12.2014 1:1000 04.12.2014 *)
KM-D 1:2880 01.03.2000 23.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1825 28.02.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.