k.ú.: 630811 - Domašov nad Bystřicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 545279 - Domašov nad Bystřicí NUTS5 CZ0712545279
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 544539
zahrada 135 61050
travní p. 514 6135980
lesní poz les s budovou 5 184
lesní poz 328 7966499
vodní pl. nádrž umělá 6 25050
vodní pl. tok přirozený 38 131672
vodní pl. tok umělý 6 3015
vodní pl. zamokřená pl. 1 1382
zast. pl. společný dvůr 2 3549
zast. pl. zbořeniště 16 2459
zast. pl. 314 85994
ostat.pl. dráha 12 226036
ostat.pl. jiná plocha 91 241968
ostat.pl. manipulační pl. 13 20681
ostat.pl. neplodná půda 60 75235
ostat.pl. ostat.komunikace 137 210038
ostat.pl. pohřeb. 2 5404
ostat.pl. silnice 9 128278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 80468
ostat.pl. zeleň 5 25178
Celkem KN 1826 15974659
Par. DKM 3 2615
Par. KMD 1823 15972044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 127
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 97
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 359
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:2000 02.09.2002 28.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.09.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 08:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.