k.ú.: 630829 - Domašov u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552313 - Domašov u Šternberka NUTS5 CZ0712552313
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 5751469
zahrada 187 140081
travní p. 177 1039420
lesní poz les s budovou 3 118
lesní poz 130 4199272
vodní pl. tok přirozený 44 64754
vodní pl. zamokřená pl. 1 238
zast. pl. zbořeniště 14 7455
zast. pl. 210 81535
ostat.pl. jiná plocha 91 62426
ostat.pl. manipulační pl. 27 53493
ostat.pl. neplodná půda 47 79492
ostat.pl. ostat.komunikace 138 148103
ostat.pl. silnice 5 106289
ostat.pl. skládka 2 215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 42276
ostat.pl. zeleň 5 4458
Celkem KN 1449 11781094
Par. KMD 1449 11781094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 22
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 209
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 282
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
KM-D 1:2000 31.12.2000 30.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.