k.ú.: 630942 - Domoradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1543952
zahrada 97 44057
travní p. 27 33153
lesní poz 45 225731
vodní pl. rybník 1 7772
vodní pl. tok přirozený 6 4184
zast. pl. zbořeniště 7 1481
zast. pl. 111 40574
ostat.pl. jiná plocha 82 50418
ostat.pl. neplodná půda 3 1871
ostat.pl. ostat.komunikace 21 11971
ostat.pl. silnice 3 28054
ostat.pl. zeleň 1 227
Celkem KN 531 1993445
Par. KMD 531 1993445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 101
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 134
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.