k.ú.: 630951 - Domoradovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507270 - Hradec nad Moravicí NUTS5 CZ0805507270
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 1440256
zahrada 133 70448
travní p. 319 1185725
lesní poz les s budovou 2 53
lesní poz 114 4762783
vodní pl. nádrž umělá 1 1166
vodní pl. tok přirozený 7 68324
zast. pl. zbořeniště 4 1345
zast. pl. 194 50599
ostat.pl. jiná plocha 71 46798
ostat.pl. manipulační pl. 42 33856
ostat.pl. neplodná půda 70 106257
ostat.pl. ostat.komunikace 74 83794
ostat.pl. silnice 4 39815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5914
ostat.pl. zeleň 2 96
Celkem KN 1315 7897229
Par. KMD 1315 7897229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 81
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
Celkem JED 12
LV 210
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.08.2014 platnost od r. 1836


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.