k.ú.: 630985 - Domoslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573272 - Ostroměř NUTS5 CZ0522573272
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 1974660
zahrada 79 56829
ovoc. sad 11 36297
travní p. 243 267421
vodní pl. nádrž přírodní 1 415
vodní pl. tok přirozený 53 12140
vodní pl. zamokřená pl. 1 418
zast. pl. 67 45406
ostat.pl. dráha 5 23305
ostat.pl. jiná plocha 9 3708
ostat.pl. manipulační pl. 5 18037
ostat.pl. neplodná půda 7 2507
ostat.pl. ostat.komunikace 69 33356
ostat.pl. silnice 14 40692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 210363
ostat.pl. zeleň 12 10336
Celkem KN 1092 2735890
Par. KMD 1092 2735890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.used 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 64
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 176
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2016
S-SK GS 1:2880 1842 12.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.