k.ú.: 631043 - Cihelny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 3879
zahrada 15 9724
travní p. 15 47921
lesní poz les(ne hospodář) 17 1017820
vodní pl. nádrž umělá 3 3428
vodní pl. tok přirozený 1 28131
zast. pl. zbořeniště 3 300
zast. pl. 37 10520
ostat.pl. dráha 1 27641
ostat.pl. jiná plocha 28 15790
ostat.pl. manipulační pl. 3 5931
ostat.pl. neplodná půda 23 51831
ostat.pl. ostat.komunikace 27 27413
ostat.pl. silnice 1 1825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 451389
ostat.pl. zeleň 9 25518
Celkem KN 224 1729061
Par. DKM 224 1729061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. ubyt.zař 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 34
LV 25
spoluvlastník 29

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.08.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1985 02.08.2000
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.