k.ú.: 631060 - Tašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 295689
zahrada 306 162868
travní p. 163 215920
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz les(ne hospodář) 26 208745
lesní poz ostat.komunikace 2 1167
vodní pl. nádrž umělá 3 2562
vodní pl. tok přirozený 3 4620
vodní pl. tok umělý 1 2308
zast. pl. 581 88239
ostat.pl. jiná plocha 255 130402
ostat.pl. manipulační pl. 22 29676
ostat.pl. neplodná půda 79 80240
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 6065
ostat.pl. ostat.komunikace 51 57786
ostat.pl. silnice 10 78500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 85991
ostat.pl. zeleň 7 7607
Celkem KN 1635 1458405
Par. DKM 1635 1458405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 275
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 104
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 576
byt.z. byt 79
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 87
LV 672
spoluvlastník 1045

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.04.2010 1:1000 25.05.2010 *)
DKM 1:1000 25.05.2010 mimo KPÚ
DKM 1:1000 13.07.2009 25.05.2010
THM-G 1:2000 01.01.1975 13.07.2009 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1975 13.07.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 21:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.