k.ú.: 631086 - Doubí u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 366963
zahrada 563 355240
ovoc. sad 3 19623
travní p. mez, stráň 2 355
travní p. 605 863300
lesní poz 6 24511
vodní pl. nádrž umělá 3 42525
vodní pl. tok přirozený 36 31339
vodní pl. tok umělý 3 494
vodní pl. zamokřená pl. 1 3142
zast. pl. společný dvůr 11 1760
zast. pl. zbořeniště 10 3201
zast. pl. 860 476441
ostat.pl. dráha 1 66641
ostat.pl. jiná plocha 230 297188
ostat.pl. manipulační pl. 86 189815
ostat.pl. neplodná půda 22 30644
ostat.pl. ost.dopravní pl. 51 20469
ostat.pl. ostat.komunikace 265 361525
ostat.pl. silnice 35 111800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9929
ostat.pl. zeleň 71 95864
Celkem KN 2940 3372769
Par. DKM 2940 3372769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 43
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 345
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 22
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 149
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 4
Celkem BUD 839
byt.z. byt 522
byt.z. dílna 4
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 556
LV 1405
spoluvlastník 2364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.1997 Od -ověř TO.
THM-V 1:1000 01.05.1980 22.01.1997 Od -dle údajů KP. THM Doubí-Vesec (námitky a dokončení 1979).
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.