k.ú.: 631108 - Pilínkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 347325
zahrada 153 108002
travní p. 245 655755
lesní poz 44 555417
vodní pl. nádrž umělá 4 2696
vodní pl. tok přirozený 2 3196
vodní pl. zamokřená pl. 3 1058
zast. pl. společný dvůr 5 1338
zast. pl. zbořeniště 2 667
zast. pl. 283 91984
ostat.pl. dráha 1 33846
ostat.pl. jiná plocha 52 84917
ostat.pl. manipulační pl. 57 78310
ostat.pl. neplodná půda 13 7274
ostat.pl. ostat.komunikace 107 79060
ostat.pl. pohřeb. 2 949
ostat.pl. silnice 3 18532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7474
Celkem KN 1018 2077800
Par. DKM 1018 2077800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 80
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 85
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 279
byt.z. byt 87
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 92
LV 385
spoluvlastník 652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1995 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.05.1980 01.06.1995 Od -dle údajů KP. THM Doubí-Vesec (námitky 1979, dokončení THM 1981).
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.