k.ú.: 631141 - Doubrava u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559300 - Nýřany NUTS5 CZ0325559300
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 630 3622922
zahrada 141 111080
travní p. 154 255769
lesní poz 290 3368171
vodní pl. nádrž umělá 3 4676
vodní pl. tok umělý 8 5829
vodní pl. zamokřená pl. 8 4945
zast. pl. zbořeniště 1 436
zast. pl. 148 65724
ostat.pl. jiná plocha 38 10906
ostat.pl. manipulační pl. 2 12246
ostat.pl. neplodná půda 139 119934
ostat.pl. ostat.komunikace 256 114945
ostat.pl. silnice 2 39641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14433
Celkem KN 1822 7751657
Par. DKM 1822 7751657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 95
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 146
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 19
LV 194
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2017
THM-V 1:2000 01.07.1971 31.03.2017
S-SK GS 1839 30.06.1971 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 25.05.2022 14:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.