k.ú.: 631272 - Doubravice u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579181 - Doubravice NUTS5 CZ0525579181
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 594 2754123
zahrada 331 279738
ovoc. sad 4 13774
travní p. 247 437540
lesní poz 86 769229
vodní pl. tok přirozený 24 10682
vodní pl. tok umělý 16 5438
vodní pl. zamokřená pl. 2 1411
zast. pl. společný dvůr 2 837
zast. pl. zbořeniště 4 1729
zast. pl. 283 74836
ostat.pl. jiná plocha 87 40493
ostat.pl. manipulační pl. 31 35604
ostat.pl. neplodná půda 67 39775
ostat.pl. ostat.komunikace 173 88898
ostat.pl. pohřeb. 2 4705
ostat.pl. silnice 18 67053
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4098
ostat.pl. zeleň 10 5272
Celkem KN 1987 4635235
Par. KMD 1987 4635235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 269
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 332
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 15.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 21:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.