k.ú.: 631329 - Doubravice nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581542 - Doubravice nad Svitavou NUTS5 CZ0641581542
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1904
orná půda 1171 3960895
zahrada 444 304695
ovoc. sad 53 107561
travní p. 211 359517
lesní poz 238 2909398
vodní pl. nádrž umělá 1 1647
vodní pl. rybník 8 1910
vodní pl. tok přirozený 16 88809
vodní pl. tok umělý 2 427
vodní pl. zamokřená pl. 3 941
zast. pl. společný dvůr 4 463
zast. pl. zbořeniště 6 1823
zast. pl. 553 158737
ostat.pl. dráha 3 78557
ostat.pl. jiná plocha 67 35738
ostat.pl. manipulační pl. 79 60524
ostat.pl. neplodná půda 375 468039
ostat.pl. ostat.komunikace 193 278890
ostat.pl. pohřeb. 5 10004
ostat.pl. silnice 28 73217
ostat.pl. skládka 1 8964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12417
ostat.pl. zeleň 7 9223
Celkem KN 3471 8934300
Par. DKM 1984 7882513
Par. KMD 1487 1051787
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 282
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 517
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 735
spoluvlastník 1006

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 10.07.2012 1:1000 10.07.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.