k.ú.: 631345 - Doubravice u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550957 - Čestice NUTS5 CZ0316550957
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 1071089
zahrada 33 24753
ovoc. sad 8 26163
travní p. 145 299423
lesní poz 113 547053
vodní pl. nádrž umělá 7 2046
vodní pl. tok přirozený 2 15598
vodní pl. tok umělý 1 131
zast. pl. zbořeniště 4 368
zast. pl. 45 18611
ostat.pl. jiná plocha 60 20405
ostat.pl. manipulační pl. 8 12055
ostat.pl. neplodná půda 70 36148
ostat.pl. ostat.komunikace 35 26301
ostat.pl. silnice 4 27580
Celkem KN 808 2127724
Par. KMD 808 2127724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 38
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 79
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837 17.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.